De Weijer Design BNO houdt u op de hoogte

Bij De Weijer Design BNO wordt steeds nagedacht over optimalisering van de service en de actuele ontwikkelingen in het communicatievak. Lees hier onze tips en meningen.

Het belang van een goede briefing

11 oktober 2009
Onderwerp: briefing
door

Het belang van de briefing wordt in de praktijk nogal eens onderschat. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in een gedegen start van het ontwerptraject en onder tijdsdruk sneuvelt vaak de briefing als eerste.

Bovendien lopen veel briefings in de soep door gebrek aan communicatie en samenwerking. Voor een structurele verbetering van het proces moeten de patijen dus meer samenwerken.

Auteur Tamara van der Peet ontwikkelde een model dat kan worden gebruikt om het briefingsproces structureel beter in te richten.
Op basis van co-creatie dus: bureau en klant moeten volgens haar de briefing samen schrijven, laat beide partijen hun input en mening geven geven en men moet structureel momenten van samenkomst in het proces inbouwen.

We geven u hieronder tien handvatten voor een optimaal briefingsproces:

 1. Een goede briefing is het halve werk.
 2. Werk samen.
 3. Communiceer open met elkaar.
 4. Bepaal van tevoren duidelijk wat je van elkaar verwacht.
 5. Durf te kiezen, een briefingsproces is een reductieproces.
 6. Stel de goede vragen om achter elkaars verwachtingen te komen.
 7. Is de briefing slecht? Koppel terug en vraag om een betere.
  Kern van de briefing moet het probleem van het merk/product zijn.
  Is de brief KoSHIR, oftewel Kort, Sturend, Helder, Inspirerend en Relevant?
  Het briefingsdocument is belangrijk, maar niet heilig; het gaat uiteindelijk om de inhoud